Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk
Конкурси - МОН

 

Резултати за примените студенти во државните студентски домови и други објекти за сместување во Р. Македонија за академската 2013/2014 година (Трет рок - конечна листа)

Вторник, 22 Октомври 2013

 

Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за кофинансирање на билатерални проекти меѓу Р. Македонија и Црна Гора

Вторник, 08 Октомври 2013

 

Конкурс: Пријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки

Вторник, 01 Октомври 2013

 

Повторен конкурс (трет) за прием на студенти во државните студентски домови и други објекти за сместување во Р. Македонија за академската 2013/2014 година

Петок, 20 Септември 2013

 

Резултати за примените студенти во државните студентски домови и други објекти за сместување во Р. Македонија за академската 2013/2014 година (Втор рок)

Вторник, 17 Септември 2013

 

Истражувачи

The National Committee for Scientific Research, which is in charge of the recruitment and evaluation of researchers, is divided into 47 sections (e.g. section 1 is mathematics; section 7 is…
Истражувачи

Форум

An Internet forum, or message board, is an online discussion site where people can hold conversations in the form of posted messages.[1] They differ from chat rooms in that messages…
Форум

Најава - Наука МК

 

Порталот Наука МК опфаќа систем за евиденција на научните активности на сите научници во Република Македонија и нивните научно–апликативни активности (проекти и трудови). Наука МК е проект овозможен од Mинистерството за образование и наука на Република Македонија. Апликацијата овозможува евиденција на сите научни и образовни активности на научниот и наставниот кадар на јавните научно-образовни установи во Република Македонија. На порталот ќе бидат достапни резултатите од истражувањата и генерирањето идеи за нови научни истражувања за јавниот и приватниот сектор, како и на пошироката јавност ќе им бидат овозможени поедноставна достапност и увид на научните достигнувања, како и вклучување во градењето на механизми за промоција на етичката димензија на истражувањата. Порталот ќе овозможи и десиминирање на информации за можностите за заедничка соработка, размена на искуства во земјата и странство, што ќе доведе до приближување на резултатите од истражувањето до домашната истражувачка заедница.