Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk

Варшавска Источноевропска Конференција 2016

Центарот за Источноевропски студии при Варшавскиот Универзитет (STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW) ја организира Варшавската Источноевропска Конференција, Тринаесетта годишна сесија во Варшава во периодот меѓу 18 и 21 јули 2016 година.

Конференцијата се организира под покровителство на ректорот на Варшавскиот Универзитет, професорот Марцин Палис.

Повеќе информации за темите на конференцијата и детали за пријавувањето можете да најдете на следните линкови:

http://www.mimuw.edu.pl/~studium/weec2016/call/call_for_papers_weec_2016.pdf

http://www.mimuw.edu.pl/~studium/weec2016/