Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk

 ,,Каталогот на капитални книгоиздавачки проекти'' претставува резултат на цврстата определба и посветеност на Владата на Република Македонија за претставување на сето она што се создава во областа на книжевноста кај нас во изминатиов период. 

Овој информативен каталог на сите љубители на пишаниот збор ќе им овозможи увид во значајните проекти од областа на литературата, кои во изминатиов период ги реализираа Министерството за култура и Министерството за образование.

Каталогот може да се преземе на следниот линк.