Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk

Активни конкурси и проекти на министерството за образование и наука.

http://mon.gov.mk/index.php/konkursimon